บจ.ไมซ์ ดีเอ็มซี กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไมซ์ ดีเอ็มซี กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008088
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

180/4 หมู่ที่ 1, ต.ศรีสุนทร, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.