บจ.ธนสิริ พีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ธนสิริ พีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008053
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

54/61 หมู่ที่ 1, ต.กะทู้, อ.กะทู้, จ.ภูเก็ต, 83120

Leave a Comment