บจ.ภูเก็ต ไวกิ้ง ทัวร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ภูเก็ต ไวกิ้ง ทัวร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007944
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

35/457 หมู่ที่ 2, ต.เกาะแก้ว, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Leave a Comment