บจ.เอเอ็นที พูล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอเอ็นที พูล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007898
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

23/206-207 หมู่ที่ 5, ต.รัษฎา, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Leave a Comment