บจ.อัลไต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อัลไต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007871
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

9/511 หมู่ที่ 6, ต.กะทู้, อ.กะทู้, จ.ภูเก็ต, 83120

Leave a Comment