บจ.วีบีวาย ภูเก็ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วีบีวาย ภูเก็ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007821
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

245/11 หมู่ที่ 2, ต.เชิงทะเล, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

Leave a Comment