บจ.กุลวุฒิ ฟู้ดส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กุลวุฒิ ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007634
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

61/90 หมู่ที่ 1, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Leave a Comment