บจ.ดียู-ไอที ฮอสปิทอลลิตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดียู-ไอที ฮอสปิทอลลิตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007588
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

98/2 ถนนสุรินทร์, ต.ตลาดใหญ่, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Leave a Comment