หจ.แจ๊ค แวน วีไอพี ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แจ๊ค แวน วีไอพี ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0833565000531
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

9/222 หมู่ที่ 5, ต.ฉลอง, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83130

Leave a Comment