หจ.ดีดับเบิลยู ภูเก็ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดีดับเบิลยู ภูเก็ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0833565000450
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

116/130 หมู่ที่ 4, ต.กะทู้, อ.กะทู้, จ.ภูเก็ต, 83120

Leave a Comment