บจ.แพพ่อใหญ่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แพพ่อใหญ่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0825565000397
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

92/12 หมู่ที่ 1, ต.ลำแก่น, อ.ท้ายเหมือง, จ.พังงา, 82210

Leave a Comment