บจ.อมตะ คลองท่อม แมเนจเม้นท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อมตะ คลองท่อม แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001181
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

24/1 ถนนวัชระ, ต.ปากน้ำ, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.