บจ.เดอะคาร์ แกลอรี่ กระบี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะคาร์ แกลอรี่ กระบี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001148
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

999/190 ถนนมหาราช, ต.กระบี่ใหญ่, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81000

Leave a Comment