บจ.ไตเทียมคู่เมืองกระบี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไตเทียมคู่เมืองกระบี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001083
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

12/4-5 ถนนคู่เมือง, ต.ปากน้ำ, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81000

Leave a Comment