บจ.จิณณ์99 โปรดักส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.จิณณ์99 โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001679
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

159/99 หมู่ที่ 1, ต.ที่วัง, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.