บจ.อินโน คิดส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อินโน คิดส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001652
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

421/207 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช, ต.ปากแพรก, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80110

Leave a Comment