หจ.ทีวีซี.มาเก็ตติ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทีวีซี.มาเก็ตติ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001383
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 150,000

🏢 ที่อยู่:

272 หมู่ที่ 8, ต.ไสหร้า, อ.ฉวาง, จ.นครศรีธรรมราช, 80250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.