หจ.กำนันฉ๋อการโยธา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กำนันฉ๋อการโยธา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001316
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

29 หมู่ที่ 2, ต.นาโพธิ์, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80110

Leave a Comment