หจ.เพราะว่าเราเก่งการเกษตร

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เพราะว่าเราเก่งการเกษตร ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001260
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

406 หมู่ที่ 4, ต.พิปูน, อ.พิปูน, จ.นครศรีธรรมราช, 80270

Leave a Comment