หจ.ดีพร้อมพาณิชย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดีพร้อมพาณิชย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001197
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

482 ถนนเทวบุรี, ต.โพธิ์เสด็จ, อ.เมืองนครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, 80000

Leave a Comment