หจ.เอสเอ. การช่าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอสเอ. การช่าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001171
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

36 ถนนเทวบุรี, ต.โพธิ์เสด็จ, อ.เมืองนครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, 80000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.