หจ.ยอดแก้วการโยธา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ยอดแก้วการโยธา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001146
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

333 หมู่ที่ 1, ต.ชะมาย, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80110

Leave a Comment