บจ.พีเจ คอสโมบิวตี้ เฮลท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีเจ คอสโมบิวตี้ เฮลท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001921
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

277 หมู่บ้าน พุใหญ่ หมู่ที่ 3, ต.สามร้อยยอด, อ.สามร้อยยอด, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77120

Leave a Comment