บจ.เฮเว่นพลัส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เฮเว่นพลัส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001904
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

8/88 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง, ต.หัวหิน, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Leave a Comment