บจ.ทิวเขาเต่า จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทิวเขาเต่า จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001823
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

8/111 ซอยหมู่บ้านเขาเต่า, ต.หนองแก, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Leave a Comment