บจ.อีโค พาวเวอร์ อลิอันซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อีโค พาวเวอร์ อลิอันซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001751
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

111/6 หมู่ที่ 14, ต.หินเหล็กไฟ, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Leave a Comment