บจ.สามพระยากิจต์รุ่งเรือง 6395 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สามพระยากิจต์รุ่งเรือง 6395 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001726
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

108 หมู่ที่ 7, ต.ช้างแรก, อ.บางสะพานน้อย, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77170

Leave a Comment