บจ.เอสซีบีเอสเอส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสซีบีเอสเอส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001661
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

16/4 หมู่ที่ 10, ต.บางสะพาน, อ.บางสะพานน้อย, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77170

Leave a Comment