บจ.บับเบิ้ล แอนด์ เบอร์รี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บับเบิ้ล แอนด์ เบอร์รี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001653
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

20/35 ซอยหมู่บ้านหนองแก, ต.หนองแก, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Leave a Comment