บจ.ทรงไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทรงไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565001599
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

97/4 หมู่ที่ 10, ต.หนองตาแต้ม, อ.ปราณบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77120

Leave a Comment