บจ.โฟมมี่ 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โฟมมี่ 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565000916
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

174 ถนนภูมิรักษ์, ต.ท่าราบ, อ.เมืองเพชรบุรี, จ.เพชรบุรี, 76000

Leave a Comment