บจ.แซงชูรี่ หัวหิน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แซงชูรี่ หัวหิน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565000851
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

1445/125 ถนนเพชรเกษม (ทราย-ใต้), ต.ชะอำ, อ.ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 76120

Leave a Comment