หจ.ทรัพย์อุไร(เอ็น แอนด์ เจ)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทรัพย์อุไร(เอ็น แอนด์ เจ) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000469
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

267 หมู่ที่ 2, ต.ไร่ใหม่พัฒนา, อ.ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 76120

Leave a Comment