บจ.ไอแอม บีฟ แอนด์ ฟรุต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไอแอม บีฟ แอนด์ ฟรุต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/8/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004946
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

456/83 หมู่ที่ 1, ต.หลักสาม, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Leave a Comment