บจ.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง 69 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง 69 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004695
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

137/1 หมู่ที่ 9, ต.สวนหลวง, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Leave a Comment