บจ.สิทธิรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง(1969) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สิทธิรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง(1969) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004601
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

41/10 หมู่ที่ 8, ต.คลองมะเดื่อ, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Leave a Comment