บจ.เอพี โลจิสติก พลัส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอพี โลจิสติก พลัส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004423
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

78/1 หมู่ที่ 8, ต.สวนหลวง, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Leave a Comment