บจ.ซอย 5 การาจ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซอย 5 การาจ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004245
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

21 หมู่ที่ 8, ต.หนองสองห้อง, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.