บจ.ยูนีดส์ เดอ พอว์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ยูนีดส์ เดอ พอว์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004016
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

14/1 หมู่ที่ 5, ต.เกษตรพัฒนา, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Leave a Comment