บจ.โชคเคพีเอ็ม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โชคเคพีเอ็ม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735565004075
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

1 หมู่ที่ 12, ต.ห้วยหมอนทอง, อ.กำแพงแสน, จ.นครปฐม, 73140

Leave a Comment