บจ.เกรซ เบสท์ คาร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เกรซ เบสท์ คาร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0735565004008
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

190/95 หมู่ที่ 7, ต.กระทุ่มล้ม, อ.สามพราน, จ.นครปฐม, 73220

Leave a Comment