หจ.ไฟว์คิงส์ ดิจิทัล กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ไฟว์คิงส์ ดิจิทัล กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0733565001139
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

479/281 หมู่บ้าน บ้านเอื้ออาทร ถนนทหารบก, ต.บ่อพลับ, อ.เมืองนครปฐม, จ.นครปฐม, 73000

Leave a Comment