บจ.ก ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ก ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0725565001203
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

950/2 หมู่ที่ 5, ต.ดอนเจดีย์, อ.ดอนเจดีย์, จ.สุพรรณบุรี, 72170

Leave a Comment