บจ.ฉวงเห๋อ เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฉวงเห๋อ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0715565001637
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

77 หมู่ที่ 6, ต.ดอนเจดีย์, อ.พนมทวน, จ.กาญจนบุรี, 71140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.