บจ.สยามธารา เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สยามธารา เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0715565001629
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

222 หมู่ที่ 1, ต.ตะคร้ำเอน, อ.ท่ามะกา, จ.กาญจนบุรี, 71120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.