บจ.จึงเจริญกิจ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.จึงเจริญกิจ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0715565001459
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

28/2 หมู่ที่ 1, ต.แก่งเสี้ยน, อ.เมืองกาญจนบุรี, จ.กาญจนบุรี, 71000

Leave a Comment