บจ.เกษตรโชคไพศาล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เกษตรโชคไพศาล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0715565001441
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

22/1 หมู่ที่ 10, ต.วังด้ง, อ.เมืองกาญจนบุรี, จ.กาญจนบุรี, 71000

Leave a Comment