บจ.ดี เอส มิริน กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดี เอส มิริน กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0715565001360
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

289 ถนนปากแพรก, ต.บ้านเหนือ, อ.เมืองกาญจนบุรี, จ.กาญจนบุรี, 71000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.