บจ.สยาม อี ไดร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สยาม อี ไดร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0675565000887
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

559 หมู่ที่ 5, ต.น้ำชุน, อ.หล่มสัก, จ.เพชรบูรณ์, 67110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.