บจ.ไททำ เอสเซนเดอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไททำ เอสเซนเดอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0675565000836
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

168/9 หมู่ที่ 12, ต.นางั่ว, อ.เมืองเพชรบูรณ์, จ.เพชรบูรณ์, 67000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.